Entecavir Polpharma (entekawir) - tabletki powlekane

Lek przeciwwirusowy, inhibitor odwrotnej transkryptazy

Preparat zawiera substancję entekawir

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Entecavir Polpharma
tabletki powlekane; 0,5 mg; 30 tabl.
Polpharma
b/d
Entecavir Polpharma
tabletki powlekane; 1 mg; 30 tabl.
Polpharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Entecavir Polpharma?

Przewlekłe WZW typu B u dorosłych z wyrównaną czynnością wątroby, stwierdzoną czynną replikacją wirusa, trwale zwiększoną aktywnością ALT oraz histologicznie potwierdzonym stanem zapalnym i/lub zwłóknieniem wątroby. Przewlekłe WZW typu B u dorosłych z niewyrównaną czynnością wątroby. Pacjenci z wyrównaną czynnością wątroby, nieleczeni wcześniej analogami nukleozydów – 0,5 mg 1 ×/d przed posiłkiem lub po nim; pacjenci z wyrównaną czynnością wątroby oporni na leczenie lamiwudyną oraz pacjenci z niewyrównaną czynnością wątroby – 1 mg 1 ×/d na czczo (ponad 2 h przed posiłkiem lub ponad 2 h po nim). W przypadku występowania mutacji warunkujących oporność na lamiwudynę rozważyć podawanie entekawiru w skojarzeniu z innym lekiem przeciwwirusowym, niewykazującym oporności krzyżowej z lamiwudyną i entekawirem. U pacjentów z dodatnim wynikiem oznaczenia HBeAg leczenie kontynuować przynajmniej do 12 mies. po uzyskaniu serokonwersji HBe (zanik HBeAg i DNA HBV oraz pojawienie się przeciwciał anty-HBe w 2 kolejnych próbkach surowicy pobranych w odstępie przynajmniej 3–6 mies.) lub do uzyskania serokonwersji HBs albo do wystąpienia objawów utraty skuteczności. U osób z ujemnym HBeAg leczenie prowadzić przynajmniej do uzyskania serokonwersji HBs lub do zaniku skuteczności leczenia; w przypadku leczenia trwającego >2 lata zaleca się regularną ocenę zasadności dalszego leczenia. Nie zaleca się zaprzestania leczenia u dorosłych osób z niewyrównaną czynnością wątroby lub marskością wątroby. U chorych z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min) należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy między dawkami; szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek oraz u chorych z niewydolnością wątroby.
Przewlekłe WZW typu B u nieleczonych wcześniej analogami nukleozydów dzieci po 2. rż. z wyrównaną czynnością wątroby, u których stwierdzono czynną replikację wirusa oraz trwale zwiększoną aktywność ALT lub histologicznie potwierdzony umiarkowany albo ciężki stan zapalny i/lub zwłóknienie wątroby. Aktywność ALT w surowicy powinna być trwale zwiększona przez przynajmniej 6 mies. przed rozpoczęciem leczenia dzieci i młodzieży z wyrównaną czynnością wątroby spowodowaną przewlekłym WZW typu B z dodatnim wynikiem oznaczenia HBeAg, a przez co najmniej 12 mies. w przypadku ujemnego wyniku oznaczenia HBeAg. Dzieci i młodzież ≥32,6 kg mc. 0,5 mg 1 ×/d, niezależnie od posiłków. U dzieci <32,6 kg mc. wskazane jest stosowanie leku w postaci roztworu doustnego. U pacjentów z dodatnim HBeAg leczenie kontynuować przynajmniej przez 12 mies. po uzyskaniu niewykrywalnego stężenia DNA HBV oraz po serokonwersji HBeAg (zanik HBeAg i pojawienie się przeciwciał anty-HBe w 2 kolejnych próbkach surowicy pobranych w odstępie przynajmniej 3–6 mies.) lub do uzyskania serokonwersji HBs albo do wystąpienia objawów utraty skuteczności; po zaprzestaniu leczenia należy regularnie kontrolować aktywność ALT i miano DNA HBV w surowicy. U dzieci i młodzieży z ujemnym HBeAg leczenie prowadzić do uzyskania serokonwersji HBs lub zaniku skuteczności leczenia. Brak badań dotyczących farmakokinetyki u dzieci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Dawkowanie preparatu Entecavir Polpharma


Podawać p.o.; tabletki można dzielić na połowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające entekawir

Baraclude (tabletki powlekane) Entecavir Accord (tabletki powlekane) Entecavir Aurovitas (tabletki powlekane) Entecavir Mylan (tabletki powlekane) Entecavir Synoptis (tabletki powlekane) Entecavir Zentiva (tabletki powlekane) Entekavir Adamed (tabletki powlekane)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.