Airbufo Forspiro (budezonid + formoterol) - proszek do inhalacji, dzielony

Preparat złożony, zawierający β2-mimetyk oraz glikokortykosteroid

Preparat zawiera substancję budezonid + formoterol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Airbufo Forspiro
proszek do inhalacji, dzielony; 160 µg + 4,5 µg (1 dawka zawiera: 160 µg budezonidu, 4,5 µg formoterolu); 120 dawek [2 inhalatory po 60 dawek]
Sandoz
108,25 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
7,27 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Airbufo Forspiro
proszek do inhalacji, dzielony; 160 µg + 4,5 µg (1 dawka zawiera: 160 µg budezonidu, 4,5 µg formoterolu); 60 dawek
Sandoz
58,89 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
10,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: astma, POChP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Airbufo Forspiro?

Systematyczne leczenie astmy u dorosłych i młodzieży (≥12 lat), u których właściwe jest jednoczesne stosowanie wziewnego glikokortykosteroidu i długo działającego agonisty receptorów β2-adrenergicznych, gdy leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i stosowanymi doraźnie krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby lub gdy stosowane w postaci osobnych preparatów wziewne glikokortykosteroidy i długo działający agoniści receptorów β2-adrenergicznych zapewniają odpowiednią kontrolę objawów choroby. Wziewnie. Leczenie podtrzymujące. Należy zalecić pacjentowi, aby zawsze miał przy sobie osobny, szybko działający lek rozszerzający oskrzela do zastosowania doraźnego. Dorośli i młodzież po 12. rż. 1–2 dawki 2 ×/d; u niektórych dorosłych dawkę można zwiększyć do 4 inhalacji 2 ×/d. Po uzyskaniu kontroli objawów można podjąć próbę stosowania leku 1 ×/d. Należy stosować najmniejszą dawkę podtrzymującą zapewniającą opanowanie objawów choroby. Leczenie doraźne i podtrzymujące. Należy zalecić pacjentowi, aby zawsze miał przy sobie stosowany preparat. Dorośli i młodzież po 12. rż. 2 dawki/d (po 1 dawce rano i wieczorem lub 2 dawki przyjmowane jednocześnie rano albo wieczorem); u niektórych pacjentów dawkę można zwiększyć do 2 inhalacji 2 ×/d. W razie wystąpienia objawów astmy należy przyjąć doraźnie 1 dodatkową inhalację; jeśli po kilku minutach objawy nie ustąpią, należy przyjąć dodatkową dawkę. Nie wolno przyjmować jednorazowo więcej niż 6 inhalacji. Zazwyczaj nie jest konieczne przyjmowanie więcej niż 8 inhalacji/d, ale przez ograniczony czas można stosować do 12 inhalacji/d. Pacjentom, którzy przyjmują więcej niż 8 dawek/d, należy zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym.
Objawowe leczenie chorych na POChP (FEV1 <70% wartości należnej, po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniami choroby w wywiadzie mimo systematycznego stosowania leków rozszerzających oskrzela.
Dorośli. Wziewnie. 2 dawki 2 ×/d.

Kiedy stosować Airbufo Forspiro?

Astma
Produkt leczniczy Airbufo Forspiro jest wskazany w systematycznym leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży (w wieku co najmniej 12 lat), u których właściwe jest jednoczesne stosowanie wziewnego glikokortykosteroidu i długo działającego agonisty receptorów β2-adrenergicznych, gdy:
- leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i stosowanymi doraźnie krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych nie zapewniło odpowiedniej kontroli objawów choroby lub
- stosowane osobno wziewne glikokortykosteroidy i długo działający agoniści receptorów β2-adrenergicznych zapewniły odpowiednią kontrolę objawów choroby.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Stosowanie produktu Airbufo Forspiro jest wskazane w objawowym leczeniu dorosłych (w wieku co najmniej 18 lat) z POChP z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1) <70% wartości należnej (po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniem choroby w wywiadzie mimo systematycznej terapii lekami rozszerzającymi oskrzela (patrz także punkt 4.4).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające budezonid + formoterol

Bufomix Easyhaler (proszek do inhalacji) DuoResp Spiromax (proszek do inhalacji) Symbicort (aerozol inhalacyjny, zawiesina) Symbicort Turbuhaler (inhalator proszkowy)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.