Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina

Jest to preparat zawierający glikokortykosteroid.

Preparat zawiera substancję mometazon (furoinian mometazonu)

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aleric Spray
aerozol do nosa, zawiesina; 50 µg/dawkę; 60 dawek
US Pharmacia
24,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina?

Mometazon jest to syntetyczny fluorowany glikokortykosteroid, do stosowania miejscowego. Pomimo że fizjologiczne, farmakologiczne i kliniczne działanie kortykosteroidów jest dobrze znane, dokładny mechanizm ich działania nadal pozostaje niewyjaśniony. Lek działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i immunosupresyjnie. Wykazuje też działanie obkurczające naczynia krwionośne, co ogranicza jego wchłanianie do krwi. Na stopień przenikania przez skórę mają wpływ m.in. podłoże preparatu, stan i grubość naskórka, stosowanie opatrunku okluzyjnego, obecność stanu zapalnego skóry.

Kiedy stosować Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów, zdiagnozowanego przez lekarza, sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych.

Kiedy nie stosować preparatu Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować preparatu u osób z nieleczonym miejscowym zakażeniem błony śluzowej nosa, takim jak opryszczka, a także u chorych po niedawno przebytym zabiegu chirurgicznym nosa lub urazie nosa (do czasu pełnego wyleczenia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność u osób z czynną gruźlicą lub nieaktywnymi gruźliczymi zakażeniami dróg oddechowych, z nieleczonymi zakażeniami grzybiczymi, bakteryjnymi lub ogólnymi zakażeniami wirusowymi.

U osób, które stosują kortykosteroidy możliwe jest zahamowanie czynności układu odpornościowego. Wzrasta wtedy ryzyko zakażenia wirusami (np. ospy wietrznej, odry). Po narażeniu na zakażenia (kontakt z chorą osobą), należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z perforacją przegrody nosowej.
Podczas leczenia może wystąpić krwawienie z nosa (na ogół ustępujące samoistnie i o niewielkim nasileniu) lub zwiększenie ciśnienia śródgałkowego.

Kortykosteroidy podawane do nosa, szczególnie w przypadku stosowania w dużych dawkach i przez dłuższy czas, mogą powodować działania ogólnoustrojowe, takie jak: zespół Cushinga, wystąpienie cech cushingoidalnych, zahamowanie czynności nadnerczy, zaćma, jaskra oraz znacznie rzadziej zaburzenia psychiczne lub behawioralne, w tym nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których zmieniono długotrwale stosowane kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym na preparat o działaniu miejscowym. U takich chorych może wystąpić niewydolność kory nadnerczy (trwająca kilka miesięcy, aż do przywrócenia czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza). Jeśli mimo złagodzenia objawów ze strony nosa, u tych osób, wystąpią objawy niewydolności nadnerczy lub objawy odstawienia (np. bóle stawów i/lub mięśni, znużenie, a w początkowym okresie depresja), należy wznowić podawanie kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym i zastosować inne sposoby leczenia. Zmiana leczenia może również ujawnić istniejące wcześniej choroby alergiczne, takie jak alergiczne zapalenie spojówek i wyprysk, uprzednio maskowane przez leczenie działającymi ogólnoustrojowo kortykosteroidami.

Stosowanie większych niż zalecane dawek może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz i podawane są dawki większe od zaleconych, należy rozważyć zastosowanie dodatkowych kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym w okresie stresu lub w przypadku planowego zabiegu chirurgicznego.

Podczas miejscowego lub ogólnoustrojowego stosowania kortykosteroidów mogą występować zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia niewyraźnego widzenia lub innych zaburzeń widzenia, należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny możliwych przyczyn, takich jak zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, np. retinopatia surowicza środkowa.

Dawkowanie preparatu Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina

Preparat ma postać aerozolu do nosa. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli. 50 mikrogramów (2 rozpylenia) do każdego otworu nosowego1 raz na dobę.
Po opanowaniu objawów, dawka podtrzymująca to najczęsciej 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę. U niektórych osób z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, początek działania preparatu występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki. W celu uzyskania najlepszych efektów leczenia, należy preparat stosować regularnie.
W przypadku osób z umiarkowanymi do ciężkich objawami sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa w wywiadzie, może być konieczne rozpoczęcie stosowania preparatu na kilka dni przed przewidywanym początkiem okresu pylenia.

Jeśli po 14 dniach stosowania preparatu nie nastąpi poprawa lub jest ona niewystarczająca, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Preparat należy podawać donosowo, przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem.

Czy można stosować Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.

W ciąży i w okresie karmienia piersią, preparat można stosować jedynie w przypadku, gdy w ocenie lekarza, korzyści płynące z leczenia przeważają nad ryzykiem z nim związanym.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Należy oczekiwać, że jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A, w tym preparatów zawierających kobicystat, zwiększy ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy unikać łączenia tych leków z preparatem, chyba że korzyść przewyższa zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem glikokortykosteroidów.

Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z równolegle stosowaną loratadyną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aleric Spray - aerozol do nosa, zawiesina?

Jak każdy lek, również Aleric Spray może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: zapalenie gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, ból głowy, krwawienie z nosa, uczucie pieczenia w nosie, podrażnienie błony śluzowej nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa.

Z nieznaną częstością mogą wystąpić: nadwrażliwość, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i duszność, jaskra, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zaćma, niewyraźne widzenie, perforacja przegrody nosa, zaburzenia węchu i smaku.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mometazon (furoinian mometazonu)

Edelan (krem) Edelan (maść) Elitasone (maść) Elitasone (roztwór na skórę) Elocom (krem) Elocom (maść) Elocom (płyn) Elosone (krem) Elosone (maść) Elosone (roztwór na skórę) Eztom (aerozol do nosa, zawiesina) HITAXA METMIN-SPRAY (aerozol do nosa, zawiesina) Ivoxel (krem) Metmin (aerozol do nosa, zawiesina) Momecutan (maść) Momecutan (roztwór na skórę) Momecutan Fettcreme (krem) Momester (aerozol do nosa, zawiesina) Momester Nasal (aerozol do nosa, zawiesina) Mometaxon (maść) Nasometin (aerozol do nosa, zawiesina) Nasometin Control (aerozol do nosa, zawiesina) Nasonex (aerozol do nosa, zawiesina) Ovixan (krem) Ovixan (roztwór na skórę) Pronasal (aerozol do nosa, zawiesina) Pronasal Control (aerozol do nosa, zawiesina) Zodgane (aerozol do nosa, zawiesina)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta