Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Pravator (prawastatyna) - tabletki

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Pravator tabletki; 20 mg; 30 tabl. Ranbaxy 12.95 Sprawdź
Pravator tabletki; 40 mg; 30 tabl. Ranbaxy 19.50 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2019 r.

Preparat zawiera substancję: prawastatyna

Lek dostępny na receptę

Co to jest Pravator?

Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi.

Co zawiera i jak działa Pravator?

Substancją czynną preparatu jest prawastatyna. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych statynami. Statyny stosuje się w celu zmniejszenia stężenia lipidów (głównie cholesterolu) we krwi. Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związane jest ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi, a zwłaszcza ze zwiększonym stężeniem pewnej frakcji cholesterolu występującego w postaci związanej z lipoproteinami o małej gęstości (cholesterol LDL). Za nieprawidłowe uznaje się stężenie cholesterolu LDL większe lub równe 3 mmol/l (115 mg/dl). Zwiększone stężenie cholesterolu LDL we krwi określane jest jako hipercholesterolemia. Działanie statyn polega na hamowaniu aktywności kluczowego enzymu uczestniczącego w procesie syntezy cholesterolu (enzym ten to reduktaza 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, w skrócie reduktaza HMG-CoA). Zahamowanie aktywności tego enzymu w komórkach wątroby powoduje ograniczenie syntezy cholesterolu oraz stymuluje komórki wątroby do wzmożonego wychwytu cząsteczek cholesterolu LDL z krwi. Działanie to prowadzi do skutecznego zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL we krwi. Statyny są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktycznie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zmniejszają ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (zawału serca, udaru mózgu, zgonu związanego z chorobą niedokrwienną serca).

Kiedy stosować Pravator?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· hipercholesterolemii pierwotnej lub dyslipidemii mieszanej, z zachowaniem diety, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) okazały się niewystarczające;
oraz w celu:
· zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u chorych z umiarkowaną lub ciężką hipercholesterolemią i z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego, jako leczenie wspomagające dietę;
· zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u chorych po zawale serca lub z niestabilną dławicą piersiową oraz z prawidłowym lub zwiększonym stężeniem cholesterolu
zmniejszenia hiperlipidemii występującej po przeszczepach u pacjentów otrzymujących leczenie immunosupresyjne po transplantacji narządu miąższowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie czynna choroba wątroby lub utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) we krwi, o nieustalonej przyczynie.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane:
· w okresie ciąży
· w okresie karmienia piersią
u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pravator?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie zaleca się stosowania preparatu równolegle z lekami z grupy fibratów.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz zaleci regularne badania czynności wątroby. Stosowanie preparatu może powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz AST i ALT) oznaczanej w badaniach laboratoryjnych krwi. W przypadku wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz, jeżeli oznaczona wartość 3–krotnie przekroczy górną granicę normy, należy skonsultować się z lekarzem, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób spożywających znaczne ilości alkoholu, a także u chorych, u których w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby.
Prawastatyna, podobnie jak inne leki z grupy statyn, może powodować wystąpienie miopatii, czyli chorób mięśni objawiających się ich bólem, osłabieniem czy nadmierną wrażliwością na dotyk. Objawom tym towarzyszy, wykrywalna w badaniach laboratoryjnych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Kinaza ta jest enzymem ważnym dla pracy mięśni, a jej aktywność stanowi wskaźnik biochemiczny uszkodzenia mięśni. Miopatia może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy, zespołu objawów związanych z uszkodzeniem i rozpadem mięśni. Rabdomioliza może stanowić zagrożenie życia. Rabdomiolizie może towarzyszyć ostra niewydolność nerek, w bardzo rzadkich przypadkach prowadząca do śmierci.
Ryzyko wystąpienia miopatii i/lub rabdomiolizy jest zależne od stosowanej dawki leku.
Jeżeli w okresie leczenia zauważysz zwiększoną wrażliwość mięśni na dotyk (tkliwość), ból, skurcze lub osłabienie mięśni powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeżeli objawom tym towarzyszy zmęczenie czy gorączka. Objawy te mogą występować bez powikłań, lecz także mogą być związane z wystąpieniem i rozwojem miopatii i mogą wymagać przerwania stosowania preparatu.
U niektórych chorych występuje zwiększone ryzyko wystąpienia rabdomiolizy. U tych osób konieczne jest oznaczenie aktywności CK przed rozpoczęciem leczenia statynami. Szczególną ostrożność należy zachować u chorych:
· w podeszłym wieku (powyżej 70 lat)
· z zaburzoną czynnością nerek
· z niedoczynnością tarczycy
· z dziedzicznymi chorobami mięśni
· u których w przeszłości podanie statyn lub fibratów spowodowało działania niepożądane ze strony mięśni
· nadużywających alkoholu.
Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że należysz, do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści związanych z leczeniem i podejmie stosowną decyzję. Może zalecić Ci częstsze badania laboratoryjne i pozostawanie pod ścisłą kontrolą.
Przed rozpoczęciem leczenia a także w razie podejrzeń wystąpienia miopatii, lekarz zaleci wykonanie oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) we krwi. Badania tego nie należy wykonywać po znacznym wysiłku fizycznym. Jeżeli aktywność CK znacząco (ponad 5 razy) przewyższa górną granicę wartości prawidłowych, pomiar należy powtórzyć po 5–7 dniach, w celu potwierdzenia wyników. W przypadku znacznie podwyższonej aktywności CK nie należy rozpoczynać leczenia prawastatyną. U chorych będących w trakcie leczenia, lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu. Jeżeli objawy sugerujące wystąpienie miopatii ustąpią, a aktywność CK powróci do normy lekarz może zalecić kontynuację leczenia tym lub innym preparatem z grupy statyn z zastosowaniem możliwie najmniejszych dawek i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy zwiększa się znacząco w przypadku równoległego stosowania innych fibratów, niacyny (kwasu nikotynowego) oraz niektórych preparatów metabolizowanych z udziałem cytochromu P450 (np. antybiotyki erytromycyna i klaryteomycyna). W przypadku konieczności równoległego stosowania tych preparatów należy zachować szczególną ostrożność (lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki prawastatyny i monitorowanie kliniczne pacjentów).
Leki z tej grupy zwiększają stężenie glukozy we krwi, a u niektórych osób z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię, nawet przy prawidłowym postępowaniu. Jednak korzyści wynikające ze zmniejszania przez statyny ryzyka naczyniowego przeważają nad tym zagrożeniem. Osoby z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy (stężenie glukozy na czczo 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI>30 kg/m2, zwiększenie stężenia trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinny być poddawane szczególnej kontroli.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Prawastatyna nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Należy jednak zachować ostrożność ponieważ preparat może u niektórych osób powodować wystąpienie działań niepożądanych takich jak zawroty głowy czy zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać sprawność psychoruchową i zdolność prowadzenia pojazdów.

Dawkowanie preparatu Pravator

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej wieczorem, niezależnie od posiłku, popijając wodą. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz ustali dawkowanie indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej i reakcji chorego na leczenie. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć wtórne przyczyny hipercholesterolemii (np. niedoczynność tarczycy). W okresie leczenia należy stosować (kontynuować) standardową dietę o małej zawartości cholesterolu a także zachować odpowiednią aktywność fizyczną.
Zalecana dawka dobowa wynosi 10–40 mg. U chorych po przeszczepie narządów zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg na dobę. Pierwsze efekty działania preparatu widoczne są zwykle w pierwszym tygodniu a pełny efekt występuje po 4 tygodniach leczenia. Po zaprzestaniu stosowania preparatu stężenie cholesterolu może powrócić do wartości sprzed leczenia. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 40 mg.
Dzieci i młodzież:
Nie ma pełnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawka zostanie następnie dostosowana przez lekarza w każdym przypadku indywidualnie w zależności od wyników badań stężenia lipidów we krwi.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania, o ile nie istnieją inne czynniki ryzyka.
Jeżeli równolegle stosowana jest cyklosporyna zalecana dawka początkowa prawastatyny wynosi 20 mg na dobę. Dawka zostanie następnie dostosowana przez lekarza w każdym przypadku indywidualnie.
Jeżeli stosowane są równolegle żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina, kolestypol) preparat powinien być stosowany 1 godzinę przed lub co najmniej 4 godziny po przyjęciu żywicy.

Czy można stosować Pravator w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży (i kobiet planujących zajść w ciążę w najbliższym czasie) i w okresie karmienia piersią.
Jeżeli podejrzewasz, że jesteś w ciąży skonsultuj się z lekarzem przepisującym receptę na ten lek. Kobiety w wieku rozrodczym stosujące preparat powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· fibraty
· niacynę (kwas nikotynowy)
· żywice wiążące kwasy żółciowe (cholestyramina, kolestypol)
· cyklosporynę
· leki przeciwzakrzepowe takie jak: warfaryna
· antybiotyki erytromycynę lub klarytromycynę.
Równoległe stosowanie statyn i leków z grupy fibratów zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Należy unikać takiego leczenia skojarzonego a jeżeli lekarz uzna je za konieczne należy zachować ostrożność i monitorować aktywność kinazy kreatynowej (CK).
Jeżeli stosowane są równolegle żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina, kolestypol) preparat powinien być stosowany 1 godzinę przed lub co najmniej 4 godziny po przyjęciu żywicy.
W przypadku równoległego stosowania cyklosporyny zwiększa się ogólnoustrojowe narażenie na prawastatynę. W przypadku konieczności równoległego stosowania prawastatyny i cyklosporyny zalecane jest pozostawanie pod ścisłą obserwacja kliniczną i monitorowanie parametrów biochemicznych.
Długotrwałe równoległe stosowanie prawastatyny i warfaryny (preparat przeciwzakrzepowy) nie wpływa na zmianę przeciwzakrzepowych właściwości warfaryny.
Prawastatynę można stosować w skojarzeniu z lekami wpływającym na izoenzym CYP3A4, należy jednak zachować ostrożność podczas równoległego stosowania z erytromycyną lub klarytromycyną. Nie występują istotne interakcje farmakokinetyczne (nie obserwowano istotnych zmian stężenia preparatu) jeżeli równolegle stosowano: diltiazem, werapamil, itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, flukonazol, a także sok grejpfrutowy. Jeżeli równolegle stosowane są antybiotyki erytromycyna lub klarytromycyna może zwiększyć się ogólnoustrojowe narażenie na prawastatynę, W przypadku konieczności równoległego stosowania tych preparatów należy zachować szczególną ostrożność (lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki prawastatyny i monitorowanie kliniczne pacjentów).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Pravator może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Działanie niepożądane występują niezbyt często lub bardzo rzadko. Możliwe: zawroty i bóle głowy, zaburzenia snu, bezsenność, zaburzenia widzenia, (niewyraźne i podwójne widzenie), bóle brzucha, nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, zgaga, niestrawność, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, łysienie, zaburzenia oddawania moczu (ból przy oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu), zmęczenie, zaburzenia funkcji seksualnych. Możliwe: objawy ze strony mięśni szkieletowych (bóle, kurcze, osłabienie), zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, zwiększona aktywność kinazy kreatynowej (CK). Bardzo rzadko: miopatie (choroby mięśni), rabdomioliza (zespół objawów związanych z rozpadem tkanki mięśniowej, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek), pęknięcia ścięgien, neuropatie obwodowe (zaburzenia czuciowe), uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, piorunująca martwica wątroby. W bardzo rzadkich przypadkach reakcje anafilaktyczne mogące stanowić zagrożenie życia, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), ciężkie reakcje skórne (zespół objawów podobnych do tocznia rumieniowatego).

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.