Fondaparynuks

Fondaparynuks jest syntetycznym lekiem przeciwzakrzepowym do podawania pozajelitowego.
Proces krzepnięcia krwi nazywany jest niekiedy kaskadą krzepnięcia, gdyż jest złożony i przebiega wieloma etapami, następującymi jeden po drugim. Po uszkodzeniu naczynia płytki krwi przylepiają do ściany naczynia w okolicy uszkodzenia, a następnie zlepiają między sobą, tworząc pierwotny czop hemostatyczny, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Jest on jednak nietrwały i musi ulec wzmocnieniu. W tym celu płytki krwi stymulują lokalną produkcję fibryny (włóknika), który tworzy rozbudowane sieci wzmacniające czop płytkowy. W wyniku tych procesów powstaje skrzep płytkowo-włóknikowy.
Ciekawym zjawiskiem jest mechanizm tworzenia fibryny. Włókna fibryny mają dużą zdolność tworzenia sieci, nie mogą więc znajdować się w naczyniach krwionośnych w gotowej postaci, gdyż zatkałyby te naczynia. Dlatego we krwi znajduje się prekursor fibryny – nieczynne białko zwane fibrynogenem, które w razie potrzeby zostaje przekształcone do fibryny. W procesie tej aktywacji bierze udział kilkanaście białek, tzw. czynników krzepnięcia. Mogą to być białka znajdujące się w osoczu krwi lub zawarte w błonach komórek (tzw. czynnik tkankowy). Czynniki krzepnięcia oznaczane są cyframi rzymskimi i tak, na przykład czynnik I to fibrynogen. Niektóre czynniki krzepnięcia (tzw. zespół protrombiny, czyli czynniki II, VII, IX i X) wytwarzane są w wątrobie, a w procesie tym niezbędny jest udział witaminy K.
Czynniki krzepnięcia podlegają procesom hamowania, np. przez antytrombinę – polipeptyd wytwarzany w wątrobie, który działa hamująco na zaktywowane czynniki krzepnięcia, w tym trombinę (czynnik II) oraz czynniki Xa i IXa. Fondaparynuks jest inhibitorem aktywnego czynnika X (czyli Xa), działającym za pośrednictwem antytrombiny III. Nasila on działanie antytrombiny III ok. 300-krotnie, przez co przerywa kaskadę krzepnięcia krwi. Fondaparynuks nie inaktywuje trombiny (aktywny czynnik II), ani nie ma wpływu na czynność płytek krwi.
W dawkach terapeutycznych fonadaparynuks nie wpływa na rutynowe testy krzepnięcia.
Wskazaniami do stosowania fondaparynuksu są: zapobieganie żylnym incydentom zakrzepowo-zatorowym u dorosłych pacjentów poddawanych dużym zabiegom ortopedycznym kończyn dolnych, takim jak operacja złamań szyjki kości udowej, duże operacje stawu kolanowego lub operacja wymiany stawu biodrowego), zapobieganie żylnym incydentom zakrzepowo-zatorowym u dorosłych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, u których istnieje duże ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych (np. pacjenci operowani z powodu nowotworu w jamie brzusznej), zapobieganie żylnym incydentom zakrzepowo-zatorowym u dorosłych pacjentów internistycznych, którzy są w grupie dużego ryzyka ich wystąpienia i są unieruchomieni z powodu ostrej choroby, takiej jak niewydolność serca i/lub ostre zaburzenia oddechowe, i/lub ostre zakażenia albo choroba zapalna, leczenie niestabilnej choroby wieńcowej lub zawału serca bez uniesienia odcinka ST u chorych, u których nie ma wskazań do pilnego (w czasie krótszym niż 120 minut) wykonania zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej, leczenie zawału serca z uniesieniem odcinka ST u pacjentów leczonych trombolitycznie lub niepoddanych początkowo innemu leczeniu reperfuzyjnemu, leczenie dorosłych z ostrą, objawową, samoistną zakrzepicą żył powierzchownych kończyn dolnych bez współistniejącej zakrzepicy żył głębokich, leczenie ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób dorosłych i ostrego zatoru płucnego, z wyjątkiem pacjentów niestabilnych hemodynamicznie albo wymagających pilnej trombolizy lub embolektomii płucnej.
Po podaniu podskórnym lek szybko i całkowicie się wchłania, maksymalne stężenie we krwi osiągając po 2 godzinach od podania. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 17 godzin u młodych, zdrowych osób i ok. 21 godzin u zdrowych osób w podeszłym wieku. Wydalany w większości przez nerki w postaci niezmienionej. Wydalanie zmniejsza się w przypadku niewydolności nerek, natomiast zwiększa się wraz z masą ciała.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające fondaparynuks

Arixtra (roztwór do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta