Polish Archives of Internal Medicine
Towarzystwo Internistów Polskich
The best
Polish medical
journal

Marek Strączkowski, Magdalena Stefanowicz, Agnieszka Nikołajuk, Monika Karczewska-Kupczewska

December 05, 2023 / Online first

Michał Aporowicz, Michał Zrabkowski, Michał Sowa, Anna Śliwa, Piotr Czopnik, Krzysztof Kaliszewski

December 05, 2023 / Online first

Aleksandra Aulich, Paweł Cichocki, Borys Stefański , Zbigniew Adamczewski

November 27, 2023 / Online first

Xin-Liang Liu, Jing Cui, Hu Tian

November 27, 2023 / Online first

Michail Chourdakis, Xenophon Theodoridis

November 29, 2023 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2023, Vol. 133, No. 11: 16612 / DOI: 10.20452/pamw.16612

Matthew A. Rank, Alex M. Wonnaparhown, Catherine M. Freeman

November 21, 2023 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2023, Vol. 133, No. 11: 16611 / DOI: 10.20452/pamw.16611

Alicja Pakiet, Paulina Łukaszewicz, Monika Proczko-Stepaniak, Łukasz Kaska, Adriana Mika

November 20, 2023 / Online first

Szymon Suwała, Paulina Szulc, Aleksandra Dudek, Aleksandra Białczyk, Kinga Koperska, Roman Junik

November 20, 2023 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2023, Vol. 133, No. 11: 16608 / DOI: 10.20452/pamw.16608