Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO )

Autorzy: Andrzej Lewiński, Magdalena Stasiak, Barbara Jarząb, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Metody oznaczania

immunochemiczne

Wartości referencyjne

Zakres norm zależy od metody. Najczęściej stosowana jest wartość <34 IU/ml.

Przydatność kliniczna

1) rozpoznanie autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy, przebiegającego z hipotyreozą (choroba Hashimoto), eutyreozą lub hipertyreozą (hashitoxicosis)

2) u kobiet w ciąży – ocena ryzyka wystąpienia poporodowego zapalenia tarczycy

Stwierdzenie zwiększonego stężenia przeciwciał anty-TPO przy niezwiększonym stężeniu TRAb pozwala rozpoznać przewlekłe autoimmunnizacyjne zapalenie tarczycy (tab. VI.B.2-6). Po ustaleniu rozpoznania monitorowanie stężenia anty-TPO nie ma znaczenia w dalszym postępowaniu z chorym.

Zwiększone stężenie anty-TPO występuje u 60–70% chorych z ChGB; ich obecność nie wpływa na zmianę rozpoznania ChGB. W przeciwieństwie do anty-TSHR oznaczanie stężenia anty-TPO nie ma żadnego znaczenia w monitorowaniu leczenia i ocenie ryzyka nawrotu ChGB.

Zwiększone stężenie anty-TPO może się pojawić po leczeniu 131I i bezpośrednio po operacji tarczycy. Obecność anty-TPO nie wyklucza rozpoznania podostrego zapalenia tarczycy (występują nawet u >10% przypadków), choć zwykle stężenie przeciwciał jest małe. Samo stwierdzenie zwiększonego stężenia anty-TPO bez towarzyszącej niedoczynności tarczycy nie pozwala na rozpoznanie choroby Hashimoto, eponim ten stosuje się tylko w przypadku współistniejącej hipotyreozy. Można natomiast rozpoznać przewlekłe autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy przebiegające bez zaburzeń czynności tego gruczołu.

Stężenia anty-TPO powinno się oznaczyć u dzieci z zespołem Downa i zespołem Turnera oraz innymi chorobami genetycznymi, które predysponują do autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Podziel się swoją opinią nt. rozdziałów z autorami i redakcją.
Czy rozdział był pomocny? Czy czegoś brakuje?
Co warto zmodyfikować lub uzupełnić?

Pomóż nam redagować podręcznik.

Polecamy wytyczne
Ważne badania naukowe