Różnicowanie zaburzeń czynności tarczycy na podstawie stężeń TSH i FT4 w surowicy

 Różnicowanie zaburzeń czynności tarczycy na podstawie stężeń TSH i FT4 w surowicy