Tabela VI.B.2-5. Wartości referencyjne stężenia TSH we krwi żylnej w zależności od wieku

Wiek

Zakres normy (mIU/l)

po urodzeniu

1,0–39 (a nawet do 50)

po 24–48 h od urodzenia

1,0–18

do 30. dż.

0,5–16

1. mż.–3. rż.

0,4–7,0

4.–5. rż.

0,4–6,0

6.–10. rż.

0,4–5,0

>10. rż.

jak u dorosłych

dż. – dzień życia, mż. – miesiąc życia, rż. – rok życia, TSH – hormon tyreotropowy