Pytania do ekspertów. Autyzm

07.02.2011
lek. Ewa Urbanowicz, Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Pytanie 1. Czy "nadrozpoznawanie" autyzmu z powodu zwiększonej czujności lekarzy i rodziców oraz rozpoczęcie leczenia może przynieść dziecku szkodę? Czy gorsze jest nadrozpoznawanie, czy opóźnione rozpoznanie?
Bezsprzecznie gorsze jest spóźnione ustalenie rozpoznania. Autyzm rozpoznajemy na podstawie objawów ujawnianych przez dziecko. Po zebraniu szczegółowego wywiadu od rodziców i wnikliwej obserwacji dziecka korzystamy z obowiązujących kryteriów diagnostycznych zawartych w klasyfikacji ICD-10. Bardzo ważne jest różnicowanie autyzmu z innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz rozpoznanie współistniejących nieprawidłowości. Idea zespołu diagnostycznego, w skład którego powinien wchodzić psycholog, pedagog, logopeda oraz lekarz psychiatra lub psychiatra dzieci i młodzieży, daje szansę na uniknięcie błędów w rozpoznaniu. Najistotniejsza w procesie diagnostycznym jest identyfikacja objawów zaburzenia rozwoju, ponieważ stanowi to podstawę opracowania indywidualnego programu terapeutycznego. W przypadku niezidentyfikowania problemów rozwojowych dziecko straci szansę na wczesne uzyskanie pomocy.
Wybrane treści dla pacjenta: