Hepatotoksyczność psychofarmakoterapii

24.09.2021
prof. Anna Wiela-Hojeńska
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”