Inne zaburzenia

 • Adaptacyjne zaburzenia zachowania

  Adaptacyjne zaburzenia zachowania to nerwicowe zaburzenie zachowania i osobowości będące następstwem braku zgody i buntem wobec stresu (choroby).

 • Ocena stanu psychicznego

  Badanie stanu psychicznego obejmuje: obserwację pacjenta, wywiad od pacjenta, wywiad od osób z jego otoczenia oraz wyniki badań pomocniczych. Wymagają oceny: 1) zagrożenie samobójstwem oraz zachowaniami agresywnymi względem siebie i otoczenia 2) objawy i zespoły objawów psychopatologicznych 3) związek zaburzeń psychicznych ze stanem somatycznym, z działaniami niepożądanymi leków, zatruciami i objawami abstynencyjnymi.

 • Niebezpieczene zachowania pacjenta, inne niż majaczenie

  Zadbaj o bezpieczeństwo własne i innych osób. W razie konieczności wezwij policję lub inne służby porządkowe (np. ochronę szpitala) – przed rozstrzygnięciem, czy zachowania agresywne są spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Niebezpieczne zachowania mogą być działaniem celowym i mieć charakter przestępczy; przyczyną może też być zatrucie substancją psychoaktywną.

 • Otępienie łac., ang. dementia

  Otępienie oznacza nabyty deficyt czynności poznawczych w zakresie złożonej uwagi, funkcji wykonawczych, uczenia się i pamięci, języka, praksji wzrokowo-przestrzennej i związanej z postrzeganiem lub rozumieniem norm społecznych.

 • Majaczenie na podłożu somatycznym

  Dominującym objawem majaczenia są zakłócenia świadomości, które wyrażają się zmniejszoną orientacją w otoczeniu, oraz zakłócenia koncentracji, utrzymywania i podzielności uwagi. Pacjent jest bezradny, a w nasilonych przypadkach – zdezorientowany.

 • Majaczenie łac., ang. delirium

  Majaczenie jest zespołem zaburzeń świadomości spowodowanym trwałym lub okresowym zaburzeniem funkcjonowania OUN (ośrodkowy układ nerwowy).

61 artykułów - strona 5 z 7