Dialog motywujący w pracy lekarza POZ - strona 3

24.05.2019
mgr Cezary Barański
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie