65-letnia pacjentka cierpiąca na depresję nawracającą ze złożonymi powikłaniami

65-letnia pacjentka cierpiąca na depresję nawracającą ze złożonymi powikłaniami związanymi z nieracjonalną polipragmazją

19.09.2018
dr hab. n. med. Marcin Siwek1, dr n. med. Jarosław Woroń2
1 specjalista psychiatra, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2 farmakolog kliniczny, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie