Niedoczynność tarczycy oraz zaburzenia hematologiczne jako działania niepożądane kwetiapiny i jej interakcji z innymi lekami

14.02.2023
dr hab. n. med. Jarosław Woroń1, dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ 2
1 Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Dieta w niedoczynności tarczycy
  • Choroby towarzyszące cukrzycy typu 1
  • Choroba Hashimoto
  • Niedoczynność tarczycy
  • Niedoczynność tarczycy w ciąży