Nowe związki psychoaktywne („dopalacze”). Część 5. Opioidy

02.08.2017
prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska
Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi