MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Etyka lekarska  

 


Katalog  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Kształcenie  »  Programy edukacyjne  »  Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym Medycyna rodzinna


Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym Medycyna rodzinna

 

1. Informacje ogólne

1.1 Program edukacyjny „Medycyna rodzinna” publikowany na łamach dwumiesięcznika „Lekarz Rodzinny” jest przeznaczony dla lekarzy. Materiał dydaktyczny stanowią artykuły opublikowane w czasopiśmie. Kształcenie przebiega w oparciu o pytania testowe. Pytania odnoszą się wyłącznie do treści artykułów opublikowanych w bieżącym numerze „Lekarza Rodzinnego”.

1.2. Program jest akredytowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

1.3. Program jest zaakceptowany przez Naczelną Radę Lekarską, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

1.4. Udział w programie edukacyjnym „Medycyna rodzinna” zaakceptowanym przez Naczelną Radę Lekarską wymaga poświęcenia w sumie 54 godzin rocznie, za co zgodnie z wymienionym powyżej rozporządzeniem lekarz może otrzymać łącznie maksymalnie 54 punkty edukacyjne w ciągu roku (0,45 punktu za prawidłową odpowiedź na pytanie, 9 punktów za każdy zestaw publikowany w kolejnych 6 zeszytach czasopisma, łącznie 216 punktów w 4-letnim okresie rozliczeniowym).

1.5. Nie rzadziej niż raz na rok wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w programie oraz zaświadczenia o liczbie zgromadzonych punktów edukacyjnych.

2. Przebieg programu

2.1. Program edukacyjny składa się z zestawu 20 pytań publikowanych w kolejnych numerach dwumiesięcznika „Lekarz Rodzinny”.

2.2. W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytania w jednym zestawie należy się uważnie zapoznać z wszystkimi artykułami opublikowanymi w danym zeszycie czasopisma. Uważne przeczytanie wszystkich artykułów (8 godzin 40 minut) oraz udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań (20 minut) wymaga poświęcenia w sumie 9 godzin.

2.3. Uczestnicy przystępują do programu przez wypełnienie arkusza odpowiedzi na pytania umieszczonego na stronie www.mp.pl (w bocznym menu, w zakładce „Programy edukacyjne” należy wybrać link „Lekarz Rodzinny”). Uczestnicy mogą przystąpić do dowolnej liczby programów i udzielać odpowiedzi na wybrane lub wszystkie zestawy pytań. Przy udzielaniu odpowiedzi nie można pominąć żadnego pytania zawartego w danym zestawie.

2.4. Spośród możliwych do wyboru odpowiedzi na każde pytanie tylko jedna jest prawidłowa.

2.5. Uczestnik programu otrzymuje 0,45 punktu edukacyjnego za prawidłową odpowiedź na każde pytanie publikowane w danym numerze „Lekarza Rodzinnego” (maks. 9 punktów za zestaw).

2.6. Odpowiedzi należy udzielać w portalu internetowym mp.pl.

2.7. Odpowiedzi będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie opublikowanym w czasopiśmie „Lekarz Rodzinny” obok zestawu pytań; decyduje data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy Medycyny Praktycznej.

2.8. Po udzielaniu odpowiedzi w portalu internetowym www.mp.pl uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) odpowiedzi na zestaw pytań stosownym komunikatem na stronie www.

2.9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o zdobytych punktach edukacyjnych jest przesłanie do organizatora numeru prawa wykonywania zawodu.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Identyfikacja uczestników programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej:

3.1.1. Identyfikatorem uczestnika programu „Medycyna rodzinna” jest jego login w portalu www.mp.pl.

3.1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu identyfikacji uczestników.

3.2. Informacje techniczne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi publikowane są obok zestawów pytań w czasopiśmie oraz w internecie w portalu www.mp.pl.

3.3. Udzielenie odpowiedzi według zasad powyższego programu edukacyjnego, oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. 30-510 Kraków, ul. Rejtana 2, na potrzeby organizacji programów oraz w celach marketingowych i ich przekazywanie renomowanym podmiotom współpracującym z Medycyną Praktyczną. Uczestnikom programu przysługuje prawo wglądu/dostępu i poprawiania danych.

3.4. Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na czynności opisane w punkcie 3.3. Skorzystanie z tego prawa skutkuje wycofaniem uczestnika ze wszystkich programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej. Wycofanie zgody, w formie pisemnej, należy zgłosić pod adresem: Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki. Żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie po otrzymaniu ww. pisma.

Uczestnicy programu "Medycyna Rodzinna", którzy udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu


  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna