Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Postępy w chorobach wewnętrznych

Program edukacyjny pod patronatem Towarzystwa Internistów Polskich zatwierdzony przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich.

AKREDYTACJA: Towarzystwo Internistów Polskich

Uczestnicy programu "Postępy w chorobach wewnętrznych", którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

Wypełnij arkusz odpowiedzi

Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna