Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Postępy w ginekologii i położnictwie

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od numeru 5/2005 "Medycyny Praktycznej - Ginekologii i Położnictwa" publikujemy pytania testowe składające się na program edukacyjny "Postępy w ginekologii i położnictwie". Program uzyskał patronat Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, a kierownictwo naukowe objął profesor Jan Kotarski.

Mamy nadzieję, że nasz program edukacyjny przyczyni się nie tylko do formalnego kształcenia lekarzy, ale także wzbogaci ich wiedzę praktyczną opartą na aktualnych i wiarygodnych publikacjach.

Uczestnicy programu "Postępy w ginekologii i położnictwie", którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

Wypełnij arkusz odpowiedzi

Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna