Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Postępy w neurologii

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od numeru 1/2011 "Medycyny Praktycznej - Neurologia" rozpoczęliśmy publikację pytań testowych składających się na program edukacyjny "Postępy w neurologii". Program uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Uczestnicy programu "Postępy w neurologii", którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

Mamy nadzieję, że nasz program edukacyjny przyczyni się nie tylko do formalnego kształcenia lekarzy, ale także wzbogaci ich wiedzę praktyczną opartą na aktualnych i wiarygodnych publikacjach.

Wypełnij arkusz odpowiedzi

Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym "Postępy w neurologii"


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna