Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Postępy w neurologii

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od numeru 1/2011 "Medycyny Praktycznej - Neurologia" rozpoczęliśmy publikację pytań testowych składających się na program edukacyjny "Postępy w neurologii". Program uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Uczestnicy programu "Postępy w neurologii", którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept).

Mamy nadzieję, że nasz program edukacyjny przyczyni się nie tylko do formalnego kształcenia lekarzy, ale także wzbogaci ich wiedzę praktyczną opartą na aktualnych i wiarygodnych publikacjach.

Wypełnij arkusz odpowiedzi

Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym "Postępy w neurologii"


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna