MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Etyka lekarska  

 


Katalog  

 


Giełdy  

 
 Strona główna  »  Kształcenie  »  Programy edukacyjne  »  Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym "Postępy w chorobach wewnętrznych"


Regulamin uczestnictwa w programie edukacyjnym "Postępy w chorobach wewnętrznych"

 

1. Informacje ogólne

1.1 Program edukacyjny „Postępy w chorobach wewnętrznych” publikowany na łamach miesięcznika „Medycyna Praktyczna” jest przeznaczony dla lekarzy.

1.2. Program jest akredytowany przez Towarzystwo Internistów Polskich w ramach „Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych”, zaakceptowanego przez Naczelną Radę Lekarską, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

1.3. Zgodnie z ww. rozporządzeniem za udział w programie edukacyjnym zaakceptowanym przez Naczelną Radę Lekarską, można otrzymać łącznie 110 punktów edukacyjnych w ciągu roku (10 punktów za zestaw pytań w każdym numerze czasopisma, łącznie 440 punktów w 4-letnim okresie rozliczeniowym).

1.4. Nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w programie oraz zaświadczenia o liczbie zgromadzonych punktów.

 

2. Przebieg programu

2.1. Program edukacyjny składa się z zestawów pytań publikowanych w kolejnych numerach miesięcznika „Medycyna Praktyczna”.

2.2. Do udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania niezbędne jest uważne przeczytane wszystkich artykułów opublikowanych w danym zeszycie czasopisma, co wraz z rozwiązaniem samego testu wymaga poświęcenia 10 godzin.

2.3. Uczestnicy przystępują do programu przez wysłanie odpowiedzi na pytania zawarte w zestawie. Mogą udzielać odpowiedzi na wybrane lub wszystkie zestawy pytań w programie. Przy udzielaniu odpowiedzi nie można pominąć żadnego pytania zawartego w danym zestawie.

2.4. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

2.5. Uczestnik programu otrzymuje 10 punktów edukacyjnych za odpowiedź na zestaw pytań publikowanych w danym numerze „Medycyny Praktycznej”, pod warunkiem udzielenia co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.

2.6. Odpowiedzi należy udzielać w portalu mp.pl. Uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) odpowiedzi na zestaw pytań stosownym komunikatem na stronie www.

2.7. Wyłącznie pierwsza otrzymana odpowiedź zostanie zarejestrowana jako ważna.

2.8. Odpowiedzi będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie opublikowanym obok zestawu pytań; decyduje data i godzina zarejestrowania odpowiedzi przez system komputerowy Medycyny Praktycznej.

2.9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o zdobytych punktach edukacyjnych jest przesłanie do organizatora numeru prawa wykonywania zawodu.

 

3. Postanowienia końcowe

3.1. Identyfikacja uczestników programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej:

3.1.1. Identyfikatorem uczestnika programu „Postępy w chorobach wewnętrznych” jest jego login w portalu www.mp.pl.

3.1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu identyfikacji uczestników.

3.2. Informacje techniczne dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi publikowane są obok zestawów pytań oraz w Internecie na stronie www.mp.pl

3.3. Udzielenie odpowiedzi według zasad powyższego programu edukacyjnego, oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K. ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków, na potrzeby organizacji programów oraz w celach marketingowych i ich przekazywanie renomowanym podmiotom współpracującym z Medycyną Praktyczną. Uczestnikom programu przysługuje prawo wglądu/dostępu i poprawiania danych.

3.4. Uczestnik ma prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na czynności opisane w punkcie 3.3. Skorzystanie z tego prawa skutkuje wycofaniem uczestnika ze wszystkich programów edukacyjnych Medycyny Praktycznej. Wycofanie zgody, w formie pisemnej, należy zgłosić pod adresem: Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki. Żądanie zostanie uwzględnione niezwłocznie po otrzymaniu ww. pisma.


Uczestnicy programu "Postępy w chorobach wewnętrznych", którzy udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).

Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu


  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna