Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Światowe standardy w polskiej stomatologii

Program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uczestnicy programu, którzy uzyskają największa liczbę punktów, otrzymają Karty podarunkowe Medycyny Praktycznej (do wykorzystania na zakup publikacji wydanych przez Medycynę Praktyczną oraz recept, a także na udział w organizowanych przez Medycynę Praktyczną konferencjach).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna