Jakie korzyści dla dziecka z ADHD płyną z farmakoterapii?

19.12.2022
prof. Filip Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)