Zachowania ryzykowne u młodzieży. Część 2. Przyczyny podejmowania zachowań ryzykownych

09.11.2021
lek. med. Kamil Kozera, lek. med. Krzysztof Maria Wilczyński, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Wybrane treści dla pacjenta: