Zachowania ryzykowne u młodzieży. Część 4. Zapobieganie

04.01.2022
lek. med. Kamil Kozera, lek. med. Krzysztof Maria Wilczyński, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Wybrane treści dla pacjenta: