Dysforia płciowa i stres mniejszościowy w świetle najnowszych klasyfikacji

13.12.2022
lek. Patryk Główczyński
Katedra Psychiatrii w Tarnowskich Górach Wydziału Nauk
Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Depresja
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Depresja maskowana
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Zaburzenia orgazmu
  • Depresja okołomenopauzalna
  • Depresja sezonowa