Używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież – wprowadzenie - strona 2

21.03.2023
mgr Bartosz Michalewski
psychoterapeuta, terapeuta uzależnień
Centrum Dobrej Terapii w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Trądzik młodzieńczy
  • Młodzieńcze spondyloartropatie
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Schizofrenia u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)