Wpływ interwencji farmakologicznych na częstość podejmowania zachowań stereotypowych przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

01.03.2023
Omówienie artykułu: Pharmacologic treatment of restricted and repetitive behaviors in autism spectrum disorders
M.S. Zhou, M. Nasir, L.C. Farhat i wsp.
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2020; doi: https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.03.007

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Autyzm