Pacjenci z osobowością chwiejną emocjonalnie (borderline) – algorytmy postępowania i zarządzanie ryzykiem

27.09.2021
dr Aleksandra Wieczorek
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”