5 błędów, które prowadzą lekarza psychiatrę do sądu

23.08.2021
dr n. prawn. Radosław Tymiński
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”