Klozapina – przydatna czy niebezpieczna?

02.11.2021
prof. Krzysztof Kucia
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”