Strategie zamiany leków przeciwpsychotycznych

16.11.2021
dr hab. Marcin Siwek
XII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2020”