Nowe opcje oddziaływań niefarmakologicznych w schizofrenii – rzeczywistość wirtualna

04.05.2022
lek. Dawid Kruk
XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2021”