Dysocjacja, stany i zaburzenia dysocjacyjne, osobowość mnoga, amnezja (dyskusja – cz. 1.)

26.07.2019
dr n. med. Radosław Tomalski, dr n. hum. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa