Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych (dyskusja – cz. 2.)

06.09.2019
dr n. med. Radosław Tomalski, dr n. hum. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa