Jak leczyć pacjentów z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości? (dyskusja – cz. 3.)

04.10.2019
dr n. med. Radosław Tomalski, dr n. hum. Igor Pietkiewicz
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa