Rita, Ritalin i Ritonic, czyli krótka historia metylofenidatu

18.10.2021
Michał Kozaczuk, Maria Kozaczuk, Wojciech Kozioł
Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego