Czy chorzy z ADHD lub ASD obciążeni są większym ryzykiem przedwczesnego zgonu?

Ryzyko przedwczesnego zgonu u chorych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – przegląd systematyczny z metaanalizą

25.04.2023
Omówienie artykułu: Mortality in personswith autism spectrumd isorder or attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic reviewand meta-analysis
F. Catala-López, B. Hutton, M.J. Page i wsp.
JAMA Pediatrics, 2022; 176(4): e216401

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Autyzm
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)