Jakie zaburzenia (organiczne i psychiczne) może powodować okazjonalne palenie trawki przez dzieci i młodzież?

01-01-2014
dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Dzieci i młodzież reagują na działanie konopi podobnie jak dorośli. Wyróżnia się następujące fazy działania konopi, między którymi występują okresy uspokojenia i wyciszenia psychicznego:

  • faza dobrego samopoczucia i euforii z wielomównością i napadami śmiechu

  • faza nadwrażliwości zmysłowej, zwłaszcza słuchu i wzroku z zaburzeniami poczucia czasu i przestrzeni, niekiedy napadami ostrego lęku

  • faza ekstatyczna

  • faza snu i przebudzenia.

Objawy te nie powinny się utrzymywać dłużej niż dobę. Ich przedłużone utrzymywanie się w ciągu kolejnych dni zawsze jest objawem niepokojącym i wymaga konsultacji psychiatrycznej.

Niepożądane działanie konopi (również przy okazjonalnym stosowaniu) nie stanowi zagrożenia dla życia. Objawy zatrucia mogą u danej osoby wystąpić nawet po zastosowaniu niewielkiej dawki konopi, która dla innego użytkownika nie jest dawką toksyczną. Reakcja na konopie jest bardzo indywidualna i zmienna; ulega modyfikacji w zależności od stanu psychicznego w momencie przyjmowania narkotyku, cech osobowości, posiadanej wiedzy, doświadczeń oraz oczekiwań. Podstawowy objaw zatrucia konopiami stanowi psychoza intoksykacyjna (zmienne obrazy kliniczne; zazwyczaj: omamy wzrokowe, słuchowe, pseudoomamy, przyspieszenie toku myślenia, depersonalizacja, derealizacja, urojenia prześladowcze, czasami przymglenie świadomości). Dodatkowo może się pojawiać niepokój, lęk, zagubienie i bezsenność. Objawy psychotyczne ustępują po kilku dniach. Objawy somatyczne zatrucia dotyczą układu krążenia (przyspieszenie tętna, zwiększenie ciśnienia i zaburzenia ortostatyczne) i układu pokarmowego (wysuszenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone łaknienie), a niekiedy dodatkowo obserwuje się także ból głowy, przekrwienie spojówek i hipertermię (sporadycznie).

Poza stanami bezpośrednio występującymi po zażyciu konopi osoby stosujące okazjonalnie te narkotyki są narażone na:

  • doznawanie urazów (wypadki komunikacyjne, w szkole) z powodu gorszej sprawności psychofizycznej

  • rozwój uzależnienia, szczególnie u osób z problemami psychologicznymi, z rodzin, w których występują zaburzenia psychiczne. Mimo niejednoznacznych wyników badań, uważa się, że przyjmowanie okazjonalne konopi może poprzedzać regularne przyjmowanie narkotyków z grupy opioidów lub picie alkoholu

  • wystąpienie przewlekłego stanu psychotycznego, który wymaga różnicowania z innymi psychozami (np. schizofrenią).

Palenie marihuany raczej nie ma związku z powstawaniem zaburzeń morfologicznych OUN. (KSCh) (2013, 2014)

Piśmiennictwo

  1. Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K.: Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie. Warszawa, PZWL, 1999
  2. Sikkink J., Fleming M.: Adverse heath effects and medical complications of alkohol, nicotine and drug use. W: Fleming M., Barry K.L.: Addictive disorders. Mosby-Year Book, St. Louis, 1992: 145–168

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej