Czy acyklowir jest skuteczny w leczeniu ostrego opryszczkowego zapalenia jamy ustnej u dzieci?

05-08-2016
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Udowodniono, że acyklowir podawany doustnie (p.o.) przynosi korzyści w nasilonym ostrym opryszczkowym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej, powodującym trudności w przyjmowaniu pokarmów i płynów. W polskich wytycznych zaleca się w takich przypadkach stosowanie acyklowiru p.o. w dawce 15 mg/kg mc. (maks. 200 mg) co 6 godzin przez 5–10 dni u dzieci ≥3. mż. (lub 10 mg/kg mc. i.v. co 8 h, jeśli chory nie może przyjmować leku p.o.). U niemowląt <3. mż. acyklowir podaje się dożylnie w dawce 20 mg/kg mc. co 8 h przez 2–3 tygodnie, dopóki jest to konieczne, a następnie kontynuuje leczenie p.o. (20 mg/kg mc. co 6 h), łącznie przez 2–3 tygodni.

Piśmiennictwo

  1. Szenborn L., Kraszewska-Głomba B., Jackowska T. i wsp.: Polish consensus guidelines on the use of acyclovir in the treatment and prevention of VZV and HSV infections. J. Infect. Chemother., 2016; 22 (2): 65–71
  2. Amir J., Harel L., Smetana Z., Varsano I.: Treatment of herpes simplex gingivostomatitis with acyclovir in children: a randomised double blind placebo controlled study. BMJ, 1997; 314: 1800–1803
  3. Aoki F.Y., Law B.J., Hammond G.W. i wsp.: Acyclovir suspension for treatment of acute herpes simplex virus gingivostomatitis in children: a placebo-controlled, double-blind trial (abstract no. 1530). In: Program and abstracts of the 33rd interscience conference on antimicrobialagents and chemotherapy, New Orleans, LA. Washington, DC: American Society for Microbiology; 1993: 399

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej