Jakie czynniki wpływają na wynik alergenowych testów skórnych u dzieci?

01-01-2014
dr hab. n. med. Henryk Mazurek prof. nadzw.
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

Na wynik testów skórnych mogą wpływać czynniki techniczne, biologiczne i zewnętrzne (niezwiązane z uczuleniem).

Do czynników technicznych należą: jakość wyciągu alergenowego (zastosowanego stężenia/dawki alergenu), poprawne wykonanie testu oraz poprawny odczyt i interpretacja wyniku, co zależy od kwalifikacji osoby wykonującej badanie.

Czynniki biologiczne uwzględniają: nasilenie alergii IgE-zależnej, wrażliwość skóry na mediatory reakcji alergicznej (zależy m.in. od okolicy anatomicznej, wieku i płci pacjenta), wpływ zmienności dobowej i sezonowej (w tym związanej z niedawną ekspozycją na alergen).

Natomiast do czynników zewnętrznych należą: ostatnio przyjmowane leki i przebyte zakażenia oraz ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Spośród leków stosowanych systemowo u dzieci praktyczne znaczenie mają głównie leki przeciwhistaminowe, ewentualnie GKS w dawce większej niż 10 mg prednizonu na dobę. Reakcję mogą również osłabić stosowane w okolicy testowania miejscowe GKS lub inhibitory kalcyneuryny. (2013, 2014)

Piśmiennictwo

  1. Kruszewski J., Silny W., Mazurek H., Czarnecka-Operacz M.: Testy skórne. W: Standardy w alergologii. Cz. I, Wyd. II. Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010: 23–38

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej