Jakie są najczęstsze działania niepożądane acyklowiru? W jaki sposób można ograniczyć ryzyko ich wystąpienia?

18.04.2017

Odpowiedziała

dr n. med. Ewa Duszczyk
Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Warszawa

Długoletnie obserwacje i badania dowodzą, że acyklowir jest bezpiecznym lekiem. Do często zgłaszanych objawów niepożądanych (≥1/100 do <1/10) należą: ból i zawroty głowy (obserwowane zazwyczaj u chorych z nieprawidłową czynnością nerek), nudności, wymioty, ból brzucha oraz osutka skórna (w tym indukowana promieniowaniem słonecznym). Inne objawy występują rzadko.

W czasie leczenia należy dbać o dobry stan nawodnienia chorego. U osób z przewlekłą chorobą nerek mogą wystąpić przejściowe zaburzenia ich czynności. Zwykle ustępują po uzupełnieniu płynów, zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. U chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki dobowej poprzez podawanie należnej dla wieku jednorazowej dawki acyklowiru co 12 godzin, a u osób z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10–25 ml/min) co 8 godzin.

Acyklowir nie jest hepatotoksyczny i nie ma potrzeby monitorowania czynności wątroby. Lek dobrze tolerują także niemowlęta i małe dzieci.

Piśmiennictwo:

1. Tod M., Lokiec F., Bidault R. i wsp.: Pharmacokinetics of oral acyclovir in neonates and in infants: a population analysis. Antimicrob. Agents Chemother., 2001; 45: 150–157
2. Szenborn L., Kraszewska-Głomba B., Jackowska T. i wsp.: Polish consensus guidelines on the use of acyclovir in the treatment and prevention of VZV and HSV infections. J. Infect. Chemother., 2016; 22 (2): 65–71

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!