Czy w przypadku dłuższego nawadniania dożylnego konieczne jest podanie glukozy jako substancji energetycznej?

20.04.2017

Odpowiedział

prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Czas skutecznego nawadniania dożylnie zazwyczaj nie przekracza kilku godzin. W tym okresie organizm na ogół z powodzeniem korzysta ze swoich zapasów energetycznych. Po pierwszych 4 godzinach stosuje się 5% roztwór glukozy z dodatkiem elektrolitów (10% NaCl, 15% KCl i często 10% Calcium gluconicum w ilości określonej w schemacie nawadniania).

Roztwór 5% glukozy nie jest wartościowy energetyczne. Po podaniu 70 ml płynu/kg mc./8 h (z dodatkiem elektrolitów) pacjent otrzyma 3,5 g glukozy/kg mc., czyli 12 kcal/kg mc. – bardzo niewiele z punktu widzenia zapotrzebowania organizmu na energię. Nawadnianie nie ma jednak na celu „żywienia pozajelitowego”. Należy szybko dążyć do rozpoczęcia nawadniania i żywienia doustnego w celu dostarczenia odpowiedniej liczby kalorii. Oczywiście w przypadku hipoglikemii (niezwykle rzadko spotykanej) podaje się rozwory oparte na 10% glukozie.

Piśmiennictwo:

1. Levy J.A., Bachur R.G., Monuteaux M.C. i wsp.: Intravenous dextrose for children with gastroenteritis and dehydration: a double-blind randomized controlled trial. Ann. Emerg. Med., 2013; 61 (3): 281–288
2. Książyk J.: Nawadnianie dożylne w ostrej biegunce u dzieci. Część I. Założenia teoretyczne. Wiad. Lek., 1992; 45: 540–543
3. Książyk J.: Nawadnianie dożylne w ostrej biegunce u dzieci. Część II. Doświadczenia kliniczne. Wiad. Lek., 1992; 45: 543–546
4. Hirschhorn N.: The treatment of acute diarrhea in children. An historical and physiological perspective. Am. J. Clin. Nutr., 1980; 33: 637–663

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!