Czy dopuszczanie do obrotu różnych suplementów diety u dzieci po 3. roku życia jest uregulowane odpowiednimi przepisami?

10.05.2017

Pytanie nadesłane do Redakcji

Wiele preparatów, w tym suplementów diety, jest dopuszczonych do stosowania po 3. roku życia. Czy jest to granica wieku ustalona prawnie? Nie podejrzewam, aby preparaty te były przebadane u dzieci w tym wieku. Czy dopuszczenie do stosowania u dzieci w młodszym wieku oznacza przeprowadzenie badań w tej grupie wiekowej dla danego preparatu lub preparatu podobnego (np. generyczny vs oryginalny)?

Odpowiedziała

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego (www.tamarazimna.pl)

Zastrzegając na etykiecie możliwość stosowania suplementu diety u dzieci po 3. roku życia, producent nie musi w odniesieniu do tych produktów stosować się do bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących składu, sposobu produkcji i zasad wprowadzania do obrotu produktów przeznaczonych do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci1, wynikających m.in. z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.2 Nie jest to zatem związane z prowadzeniem badań w tej starszej grupie wiekowej.

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego muszą spełniać:

  • wymagania określone dla środków spożywczych powszechnie spożywanych oraz
  • szczególne wymagania w zakresie składu oraz sposobu produkcji, dzięki którym te środki zaspokajają specjalne potrzeby żywieniowe konsumentów finalnych zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Ze względu na swoją grupę docelową środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego obejmują m.in. grupę środków spożywczych uzupełniających, obejmujących produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat.

Przypisy:

1. Art. 3 ust. 3 pkt 43 b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.). Zob. także informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego udostępnione pod adresem: www.suplementy.gis.gov.pl
2. Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1026; dostęp: www.isap.sejm.gov.pl

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!