Jak postępować z noworodkiem po kontakcie z chorym na ospę wietrzną?

11.05.2017

Pytanie nadesłane do redakcji

Czy można zabezpieczyć przed zakażeniem 6-dniowego noworodka, którego brat zachorował na ospę wietrzną?

Odpowiedziała

dr n. med. Ewa Duszczyk
Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Warszawa

Zalecana jest izolacja chorego w celu skrócenie kontaktu noworodka z wirusem. Nie ma wskazań do rutynowego podawania swoistej immunoglobuliny przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZIG), ponieważ dziecko mogło uzyskać biernie swoiste przeciwciała od matki (p. także pyt. Czy są wskazania do profilaktycznego podawania acyklowiru po kontakcie osoby podatnej na zachorowanie z chorym na ospę wietrzną?). Należy natomiast poinformować rodziców o konieczności obserwacji noworodka, a w razie wystąpienia wykwitów ospowych – natychmiastowej konsultacji specjalistycznej. Ospa wietrzna u noworodka może przebiegać ciężko, wskazana jest wówczas hospitalizacja i leczenie acyklowirem.

Piśmiennictwo:

1. Szenborn L., Kraszewska-Głomba B., Jackowska T. i wsp.: Polish consensus guidelines on the use of acyclovir in the treatment and prevention of VZV and HSV infections. J. Infect. Chemother., 2016; 22 (2): 65–71
2. American Academy of Pediatrics: Varicella zoster infection. [W:] Kimberlin D.W., Brady M.T., Jackson M.A.; Long S.S. (red.): Red Book: 2015 report of the committee on infectious diseases. 30th ed. Elk Grove Village, IL, American Academy of Pediatrics, 2015: 846

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!