Jaka jest skuteczność profilaktyki zakażeń wirusem RS?

12.04.2019

Pytanie nadesłane do Redakcji

Jaka jest skuteczność profilaktyki zakażeń wirusem RS? Od czego ona zależy?

Odpowiedziała

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i  Dziecka w Warszawie

Skróty: BPD – dysplazja oskrzelowo-płucna, RSV – respiratory syncytial virus

Skuteczność profilaktyki zakażeń wirusem RS potwierdzono w badaniu IMpact RSV. W grupie 1502 dzieci urodzonych z ciąży trwającej <35 tygodni, z których u 51% rozpoznano przewlekłą chorobę płuc (BPD), przeprowadzono randomizację. W grupie objętej profilaktyką, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, częstość hospitalizacji z powodu infekcji RSV zmniejszyła się o 55% (z 10,6 do 4,8).

Istotne zmniejszenie liczby dzieci wymagających hospitalizacji z powodu zakażeń dróg oddechowych potwierdzono także w polskich badaniach, którymi objęto dzieci otrzymujące profilaktykę w sezonie 2008/2009 w ramach Ogólnopolskiego Programu Zapobiegania RSV. Ze względów etycznych w badaniach tych nie zastosowano jednak randomizacji.

Piśmiennictwo:

1. IMpact RSV Study Group: Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics, 1998; 102: 531–537
2. Rutkowska M., Helwich E., Borecka R. i wsp.: Częstość zakażeń układu oddechowego u dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną otrzymujących profilaktycznie paliwizumab. Ped. Pol., 2011; 86 (4): 317–325

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej