Od czego zależy wybór metody leczenia u dzieci z moczeniem nocnym?

30.03.2020

Odpowiedziała

dr hab. n. med. Monika Miklaszewska
Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Wybór metody leczenia moczenia nocnego zależy od jego zasadniczej przyczyny (typu/podtypu), chorób towarzyszących (np. zaparcie, zespół bezdechu sennego), nasilenia problemu oraz motywacji do działania zarówno ze strony dziecka, jak i jego rodziców.

Leczenie obejmuje:

  • postępowanie wspomagające i motywujące (uroterapia nieswoista), które polega m.in. na: rzetelnej informacji dotyczącej problemu moczenia nocnego, eliminacji poczucia winy u dziecka, prawidłowej podaży płynów na dobę w dowolnych ilościach w godzinach rannych, południowych i wczesnopopołudniowych i z ich ograniczeniem w godzinach wieczornych (tzw. reżim płynowy), dopilnowanie mikcji przed snem
  • w przypadku nocnej poliurii do postępowania motywującego można dołączyć preparat desmopresyny
  • w przypadku nocnej nadczynności mięśnia wypieracza pęcherza moczowego oraz podwyższonego progu pobudliwości podczas snu stosuje się alarm nocny.

Wymienione metody należą do metod pierwszego wyboru. W przypadku ich nieskuteczności można rozważyć dołączenie leczenia przeciwcholinergicznego.

Piśmiennictwo:

1. Baka-Ostrowska M., Apoznański W., Maternik M., Tkaczyk M.: Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy. Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Warszawa, 2012
2. Maternik M., Krzeminska K., Zurowska A.: The management of childhood urinary incontinence. Pediatr. Nephrol., 2015; 30: 41–50
3. Vande Walle J., Rittig S., Bauer S. i wsp.: Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur. J. Pediatr., 2012; 171 (6): 971–983
4. Neveus T., Eggert P., Evans J. i wsp.: Evaluation of and treatment for monosymptomatic enuresis: a standardization document from the International Children’s Continence Society. J. Urol., 2010; 183: 441–447
5. Kuwertz-Bröking E., von Gontard A.: Clinical management of nocturnal enuresis. Pediatr. Nephrol., 2018; 33: 1145–1154
6. Haid B., Tekgul S.: Primary and secondary enuresis: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Europ. Urol. Focus, 2017; 3: 198–206

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej