Czy u dzieci z GER lub GERD można stosować związki glinu?

02.02.2021

Odpowiedziała

dr hab. n. med. Andrea Horvath
Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi w leczeniu objawów GER lub GERD stosuje się m.in. alginiany i środki zobojętniające zawierające wodorowęglan sodu/potasu, magnez lub sole wapnia. Istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa tych preparatów u dzieci.

Eksperci dopuszczają stosowanie u ulewających niemowląt alginianów, natomiast leki zobojętniające zawierające glin są zdecydowanie przeciwwskazane.

Długotrwałe stosowanie glinu u niemowląt może prowadzić do zwiększenia jego stężenia w osoczu lub spowodować zespół mleczno-alkaliczny z hiperkalcemią, zasadowicą i niewydolnością nerek. Podobne zaburzenia mogą wystąpić w przypadku dużego spożycia węglanu wapnia. Toksyczność glinu jest związana także z osteopenią, niedokrwistością mikrocytarną i uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W związku z powyższym u niemowląt, a także starszych dzieci z zaburzeniami czynności nerek,wymiotami i biegunką nie należy stosować leków zobojętniających zawierających glin.

Piśmiennictwo:

1. Rosen R., Vandenplas Y., Singendonk M. i wsp.: Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 2018; 66 (3): 516–554

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej