Czy u dzieci z zapaleniem krtani lub obturacyjnym zapaleniem oskrzeli, podejrzewanych o zakażenie SARS-CoV-2, można stosować glikokortykosteroidy wziewnie?

27.05.2021

Odpowiedziała

dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) nie jest przeciwwskazane u dzieci podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub chorujących na COVID-19. W ostatnich wytycznych dotyczących dorosłych stwierdzono, że budezonid może wręcz korzystnie wpływać na przebieg łagodnej COVID-19. Warunek włączenia GKS stanowi stwierdzenie wskazań klinicznych, czyli współwystępowania objawów lub chorób, w których takie leczenie jest uzasadnione. W tej grupie chorych należy jednak uwzględnić potencjalne zagrożenia. Podawanie leków w nebulizacji zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania wirusa w otoczeniu, co ma szczególne znaczenie w placówkach ochrony zdrowia, zwiększając narażenie personelu medycznego i innych pacjentów. Dlatego m.in. wytyczne GINA 2021 sugerują, że jeśli jest to możliwe, należy wybierać inne formy leczenia inhalacyjnego. W przypadku konieczności zastosowania nebulizacji (pacjenci w najcięższym stanie, wskazania rejestracyjne w najmłodszych grupach wiekowych) trzeba zachować szczególne środki ostrożności.

U dzieci z zapaleniem krtani lub obturacyjnym zapaleniem oskrzeli, podejrzewanych o zakażenie SARS-CoV-2 można stosować wGKS, uwzględniając powyższą uwagę. W przypadku zapalenia krtani jako alternatywę można podawać glikokortykosteroidy systemowo. Natomiast u dzieci, u których w przebiegu infekcji wirusowej doszło do obturacji, należy pamiętać o ograniczonej skuteczności wGKS. W obowiązujących aktualnie zaleceniach nie wprowadzono rekomendacji stosowania tych leków rutynowo. Sugeruje się, że ich stosowanie może być uzasadnione w przypadku dzieci obciążonych atopią, przy często nawracających epizodach (podejrzenie astmy wczesnodziecięcej) lub gdy objawy są bardzo nasilone.

Piśmiennictwo:

1. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2021/04/GINA-2021-Main-Report_FINAL_21_04_28-WMS.pdf
2. https://www.pta.med.pl/wp-content/uploads/PTA-COVI19-Stanowisko-update-02.06.2020.pdf
3. Petrocheilou A., Tanou K., Kalampouka E. i wsp.: Viral croup: diagnosis and a treatment algorithm. Pediatr. Pulmonol., 2014; 49: 421–429
4. Florin T.A., Plint A.C., Zorc J.J.: Viral bronchiolitis. Lancet, 2017; 389: 211–224
5. Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (26.04.2021) – https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/265853,zalecenia-postepowania-w-zakazeniach-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych-26042021 (dostęp 04.05.2021)

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej