Jakie badania wykonać na pierwszym etapie diagnostyki w POZ w przypadku podejrzenia choroby reumatycznej u dziecka?

25.10.2021

Odpowiedział

dr n. med. Jacek Postępski
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lekarz pierwszego kontaktu, kierując pacjenta do reumatologa, powinien wybrać z listy badań dostępnych w ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ takie, które zobrazują aktualny stan zdrowia pacjenta.

Zwykle nie ma potrzeby wykonania badań związanych ściśle z diagnostyką reumatologiczną (nie ma ich też we wspomnianym wykazie badań, z wyjątkiem czynnika reumatoidalnego, ale we wstępnej diagnostyce u dzieci jego wykonanie nie jest konieczne).

Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu ma wątpliwości co do istoty choroby, należy oznaczyć morfologię krwi, OB, stężenie CRP, aktywność aminotransferaz, stężenie kreatyniny oraz wykonać badanie ogólne moczu.

W wybranych przypadkach, zwłaszcza gdy charakter dolegliwości jest nieoczywisty i można podejrzewać stan pourazowy lub chorobę kości, można zlecić RTG obszaru objętego dolegliwościami.

Wydaje się, że wymienione badania wystarczająco uzupełnią dane z badania podmiotowego i przedmiotowego. Na ich podstawie lekarz będzie mógł prawidłowo wskazać, którzy pacjenci wymagają leczenia w szpitalu, u których wystarczy zlecić dalsze badania diagnostyczne w trybie planowym w poradni specjalistycznej, a u których można przyjąć postawę wyczekującą i kontynuować obserwację w poradni lekarza rodzinnego lub reumatologa.

Piśmiennictwo:

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 86. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Placówki

Szukasz poradni, oddziału lub SOR w swoim województwie? Chętnie pomożemy. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki placówek.

Doradca medyczny

Twój pacjent ma wątpliwości, kiedy powinien zgłosić się do lekarza? Potrzebuje adresu przychodni, szpitala, apteki? Poinformuj go o Doradcy Medycznym Medycyny Praktycznej